1. Działka, lokal
2. Mieszkanie spółdzielcze - własnościowe, Dom
z ksiegą wieczystą

0% - wynagrodzenie biura pokrywa Sprzedający.

zł (średnio z VAT-em)

zł (średnio z VAT-em)